- Ścieżka przez BANKI do 02.01.23

czyste-powietrze 
    Pobierz

1.

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

1.1 Załącznik 1 do Programu - Zasady łączenia dotacji z ulgą

1.2 Załącznik 2 do Programu - Koszty kwalifikowane

1.3 Załącznik 2a do Programu - Koszty kwalifikowane

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu

PDF!

3.

Instrukcja wypełniania  Wniosku o dofinansowanie składanego za pośrednictwem banku

3.1 Zał. 1 do Instrukcji - Wykaz dochodów nieopodatkowanych

3.2 Zał. 2 do Instrukcji - Klauzula art. 14 - współmałżonek

3.3 Zał. 3 do instrukcji - Klauzula art. 14 - współwłaściciel

3.4 Zał. 4 do instrukcji - Koszty kwalifikwowane

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

4.

Pismo informujące o zawarciu umowy

PDF!

5.

Informacja dotycząca składania wniosków o płatność

5.1 Instrukcja Jak złożyć wniosek o płatność on-line

5.2 Protokołu odbioru prac wykonawcy (pdf) (doc)

 PDF!

PDF!

PDF!PDF!

6. Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego