Dokumenty przed 15.05.2020

czyste-powietrze

 

 
 

 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie złożonych przed 15.05.2020 r.

 

 
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.

a) Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami

b) Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

c) Ogłoszenie o naborze

PDF

 

PDF

PDF

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze

PDF

4.

Wzór umowy pożyczki (projekt)

a. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór

PDF

PDF

5.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych przed 15.05.2020 r.

PDFPDF
6.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF
7.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

PDFPDF
8.

Oświadczenie kierownika budowy

PDFPDF
9.

Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

PDF!
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r. 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r. 

ZIP

ZIP

 
stopka