- Ścieżka przez BANKI od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 03.01.2023 r.

 
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze od 03.01.2023 r. PDF!

1.1. Załącznik 1 - Ulga podatkowa PDF!

1.2. Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 Programu PDF!

1.3. Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 Programu PDF!

1.4 Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 Programu.pdf PDF!

 

A. A.1.3 Ogłoszenie o o zmianie Programu PDF!

 

B.

B.1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu PDF!

B.1.1 Formularz wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału jest dostępny w bankach oferujących kredyt "Czyste Powietrze"

B.1.1.1 Zał. 1 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości / współmałżonka PDF!

B.1.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na cześciową spłatę kapitału kredytu PDF!

B.1.2.1 Zał. 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!

B.1.2.2 Zał. 2 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć PDF!

 
C.

C.1 Informacja dotycząca składanie wniosku o płatność PDF!

C.2. Formularz wniosku o płatność dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

C.2.1 Załącznik - Dokument podsumowujący audyt energetyczny PDF!

C.3 Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność PDF!

C.3.1 Zał. 1 - Protokół odbioru prac wykonawcy wraz klauzulą informacyjną PDF!

C.3.2 Zał. 2 - Wzór oświadczenia OSD PDF!

C.3.3 Zał. 3 - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty PDF!

C.3.4 Zał. 4 - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu PDF!