Dokumenty od 25.01.22 do 14.07.22

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r.

 
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r. PDF!

Załącznik nr 1 - Zasady łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!

Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane dla  Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!

Załącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!

Załącznik nr 2b - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania PDF!

 

2.

Regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie PDF!

2.1 Ogłoszenie o naborze PDF!

2.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie składango za pośrednictwem Portalu Beneficjenta PDF!

W celu pobrania wniosku o dofinansowanie należy zalogować się do Portalu Beneficjenta i pobrać plik z zakładki Formularz Wniosku.

Załącznik nr 1 - wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy PDF!

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli nieruchomości PDF!

2.3 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie składango za pośrednictwem serwisu gov.pl PDF!

 

 

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie PDF!

Załącznik do pisma - Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową PDF!

 

 

4.

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy

 

5.

Instrukcja wypełnienia i złożenia Wniosku o płatność PDF!

 Wniosek o płatność można wypełnić jedynie on-line po założeniu konta w serwisie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy PDF! PDF!

 Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) PDF!

 

 

 

 

 

 

 
 
stopka