Ścieżka przez BANKI od 14.06.2024 r.

czyste-powietrze

 
     

1.

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 14.06.2024 r.

1.1. Zał. 1 - Ulga podatkowa

1.2. Zał. 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 Programu

1.3. Zał. 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 Programu

1.4. Zał. 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 Programu

 
2.

 

2.1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu

2.1.1. Formularz wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału jest dostępny w bankach oferujących kredyt "Czyste Powietrze"

2.1.1.1 Zał. 1 - Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy

2.1.1.2. Zał. 2 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomośći

2.1.2. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na cześciową spłatę kapitału kredytu

2.1.2.1. Zał. 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych

2.1.2.2 Zał. 2 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć

2.1.3. Ogłoszenie o zmianie Programu

 

 
3.

 

3.1. Informacja dotycząca składanie wniosku o płatność

3.2. Formularz wniosku o płatność dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

3.2.1. Zał. 1 - Dokument podsumowujący audyt energetyczny

3.3. Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność

3.3.1. Zał. 1 - Protokół odbioru prac wykonawcy wraz klauzulą informacyjną

3.3.2. Zał. 2 Wzór oświadczenia OSD

3.3.3. Zał. 3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za fakturę

3.3.4. Zał. 4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu