- Ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 14.06.2024 r. PRZEJDŹ

 

 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

PRZEJDŹ
PRZEJDŹ
  Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.07.2022 r. do 02.01.2023 r. PRZEJDŹ

 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 25.01.2022 r. do 14.07.2022 r. PRZEJDŹ
  Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 do 24.01.2022 r.                                                      PRZEJDŹ
  Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie złożonych przed 15.05.2020 r. PRZEJDŹ