Dokumenty od 15.05.20 do 24.01.22

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r. do 24.01.2022 r.

 
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r. do 24.01.2022 r. PDF!

Załącznik nr 1 - Zasady łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF!

Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane dla  Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF!

Załącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF!

 

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć PDF!

 2.1 Wzór Wniosku o dofinansowanie - W celu pobrania wniosku proszę się zalogować i pobrać plik z zakładki Formularz Wniosku

2.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie PDF!

Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy PDF!

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego PDF!

 

 

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie PDF!

3.1 Załącznik do pisma - zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową PDF!

 

 

4.

Wnioski o płatność dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r. do 24.01.2022 r. 

4.1 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF!

4.2 Wniosek o płatność – formularz  PDF PDF!

4.3 Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność – formularz PDF PDF!

4.4 Wniosek o płatność – formularz online dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

4.5 Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność – formularz online PDF!

4.6 Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

a) załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy PDF! PDF!

b) załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) PDF!

c) załącznik nr 3 do instrukcji - zestawienia dokumentów zakupu - załącznik do wniosku o płatność który należy wpełnić jeżeli liczba faktur/rachunków przekracza 10 szt. i nie mieści się w formularzu. XLS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stopka