Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" (obowiązuje od 29 lipca 2019r.) PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.

a) Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami
(w celu pobrania druku wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny "-Formularz Wniosku-")

b) Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

c) Ogłoszenie o naborze

PDF

 

PDF

PDF

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 37 i 36

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 36L

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 38

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 39

PDF

XLS

XLS

XLS

XLS

4.

Wzór umowy pożyczki (projekt)

a. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór

PDF

PDF

5.

Wzór wniosku o płatność

PDFPDF
6.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF
7.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

PDFPDF
8.

Oświadczenie kierownika budowy

PDFPDF
9.

Wzór protokołu końcowego (wykorzystywany podczas wizytacji końcowej)

PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka