Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r.  

Dokumentacja dla wniosów złożonych przed 15.05.2020 r. znajduje się w dolnej części strony

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 r.

Załącznik nr 1 - Zasady łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane dla  Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.pdf

Załącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.pdf

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

 2.1 Wzór Wniosku o dofinansowanie - W celu pobrania wniosku proszę się zalogować i pobrać plik z zakładki Formularz Wniosku

2.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego

PDF!

 

 

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

 

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie

3.1 Załącznik do pisma - zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

PDF!

PDF!

4.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15.05.2020 r.

PDF!

5.

Instrukcja Jak wypełnić wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze

5.1 Zestawienia dokumentów zakupu - załącznik do wniosku o płatność który należy wpełnić jeżeli liczba faktur/rachunków przekracza 10 szt. i nie mieści się w formularzu

5.2 Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

5.3 Wzór zaświadczenia OSD (potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji)

PDF!

XLS!

 

PDF!  PDF!

PDF!  PDF!

 

 

Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych przed 15.05.2020 r.

 

 
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.

a) Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami

b) Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

c) Ogłoszenie o naborze

PDF

 

PDF

PDF

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze

PDF

4.

Wzór umowy pożyczki (projekt)

a. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór

PDF

PDF

5.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych przed 15.05.2020 r.

PDFPDF
6.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF
7.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

PDFPDF
8.

Oświadczenie kierownika budowy

PDFPDF
 

 

 
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka