Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od 15.05.2020 r.  

Dokumentacja dla wniosów złożonych do 14.05.2020 r. została zamieszczona poniżej.

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r.

Załącznik nr 1 - Zasady łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 - Koszty kwalifikowane dla  Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.pdf

Załącznik nr 2a - Koszty kwalifikowane dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.pdf

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć

 2.1 Wzór Wniosku o dofinansowanie - W celu pobrania wniosku proszę się zalogować i pobrać plik z zakładki Formularz Wniosku

2.2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego

2.3 Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF!

 

 

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

 

PDF!

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

3.1 Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

PDF!

PDF!

4.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie składanych od 15 maja 2020 r.

Wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14 maja 2020 r. znajduje się poniżej.

PDF!
5.

Instrukcja Jak wypełnić wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze

5.1 Protokołu odbioru prac wykonawcy

5.2 Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF!

PDF!  PDF!

PDF!  PDF!

 

Kalkulator grubości izolacji - narzędzie dla wnioskodawców „Czystego Powietrza”

 

Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych do 14.05.2020 r.

 

 
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29 lipca 2019 r. do 15 maja 2020 r. PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.

a) Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami

b) Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

c) Ogłoszenie o naborze

PDF

 

PDF

PDF

3.

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze

PDF

4.

Wzór umowy pożyczki (projekt)

a. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór

PDF

PDF

5.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14 maja 2020 r.

PDFPDF
6.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

PDF
7.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

PDFPDF
8.

Oświadczenie kierownika budowy

PDFPDF
 

 

 
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka