Dokumenty od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

 
1.

 Program Priorytetowy Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r. PDF!

       1.1. Zał. 1 - Ulga podatkowa PDF!

       1.2. Zał. 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 Programu PDF!

      1.3. Zał. 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 Programu PDF!

      1.4. Zał. 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 Programu PDF!

 

2.

2.1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji PDF!

      2.1.1. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

      2.1.1.1. Zał. 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji drogą elektroniczną  PDF!

      2.1.1.2. Zał. 2 - Oświadczenie  współwłaściciela nieruchomośći i współmałżonka  PDF!

      2.1.1.3. Wzór umowy z wykonawcą PDF!

      2.1.1.3.1. Zał. 1 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy przez wfośigw PDF!

      2.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem PDF!

      2.1.2.1. Zał. 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!

      2.1.2.2. Zał. 2 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć PDF!

      2.1.2.3. Zał. 3 - Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki PDF!

      2.1.3. Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną PDF!

      2.1.3.1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika PDF!

      2.1.4. Ogłoszenie o zmianie Programu PDF!

 

 

3.

3.1. Informacja dotycząca składanie wniosku o płatność PDF!

      3.2. Formularz wniosku o płatność dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

      3.2.1. Zał. 1 - Dokument podsumowujący audyt energetycznyPDF!

      3.3. Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność PDF!

      3.3.1. Zał. 1 - Protokół odbioru prac wykonawcy wraz klauzulą informacyjną PDF!

      3.3.2. Zał. 2 Wzór oświadczenia OSD PDF!

      3.3.3. Zał. 3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za fakturę PDF!

      3.3.4. Zał. 4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu PDF!