Dokumenty od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

czyste-powietrze
 
 

Wymagana dokumentacja dla wniosków o dofinansowanie składanych od 03.01.2023 r.

 
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze od 03.01.2023 r. PDF!

1.1. Załącznik 1 - Ulga podatkowa PDF!

1.2. Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 Programu PDF!

1.3. Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 Programu PDF!

1.4 Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 Programu.pdf PDF!

 

2.

2.1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji  PDF!

2.1.1. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

2.1.1.1 Zał. 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji drogą elektroniczną PDF!

2.1.1.2 Zał. 2 - Oświadczenie  współwłaściciela nieruchomośći / współmałżonka PDF!

2.1.1.3 Wzór umowy z wykonawcą PDF!

2.1.1.3.1 Zał. 1 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy przez wfośigw PDF!

2.1.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem PDF!

2.1.2.1 Zał. 1 - Wykaz dochodów nieopodatkowanych PDF!

2.1.2.2 Zał. 2 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć PDF!

2.1.3 Ogłoszenie o o zmianie Programu PDF!

2.1.3.1 Zał. 1 -  Zasady wnioskowania o aneks do umowy z prefinansowaniem PDF!

2.1.3.2 Zał. 2 -  Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem PDF!

2.1.4.1 Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną PDF!

2.1.4.2 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Pełnomocnika PDF!

 

3.

3.1 Informacja dotycząca składanie wniosku o płatność PDF!

3.2. Formularz wniosku o płatność dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl

3.2.1 Załącznik - Dokument podsumowujący audyt energetyczny PDF!

3.3 Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność PDF!

3.3.1 Zał. 1 Protokół odbioru prac wykonawcy wraz klauzulą informacyjną PDF!

3.3.2 Zał. 2 Wzór oświadczenia OSD PDF!

3.3.3 Zał. 3 Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty PDF!

3.3.4 Zał. 4 Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu PDF!

 

 

 

 

 
 
stopka